Nieuwsbrief begin circusjaar 2023/2024

Hallo allemaal, 
Met de start van het nieuwe circusjaar willen wij jullie informeren over de verandering in het aantal lessen op de zaterdagen, het vakantierooster en het nieuwe maandbedrag voor de contributie voor alle lesdagen. 

Aantal zaterdaglessen
Wij hebben vorig circusjaar via een poll gepeild of de ouders die hun kinderen op zaterdag op les hebben, behoefte hebben aan meer lessen op zaterdagen. Vanwege vakanties en feestdagen was het aantal lessen een stuk lager dan de doordeweekse lessen. Uit deze poll bleek dat een ruime meerderheid van de ouders graag meer lessen op zaterdagen wil.

Wij hebben besloten om alle eerste zaterdagen van vakanties en in de weekenden van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren de lessen op zaterdagen wel door te laten gaan. Hierdoor zal het aantal lessen gelijk zijn aan die van de doordeweekse groepen. Natuurlijk kan dit in de praktijk weleens iets afwijken door lesuitval vanwege feestdagen die ieder jaar op een andere dag vallen (Koningsdag, 3 oktober etc). 

Komend lesjaar zullen er voor alle groepen  41 of 42 lesweken zijn. We rekenen bij het nieuwe contributiebedrag met 40 lesweken (voor alle groepen) om alvast rekening te houden met de mogelijkheid dat er een keer een les uitvalt vanwege een feestdag. Ook rekenen we de buitenles niet mee. 

Vakantierooster en overige belangrijke dagen lesjaar 2023/2024
-21 augustus start circusjaar
-2 oktober geen les, wel voorop in de taptoe lopen! 
-15 t/m 22 oktober herfstvakantie, geen les (14 oktober wel les!) 
-24 t/m 7 december kerstvakantie, geen les (23 december wel les!) 
-18 t/m 25 februari voorjaarsvakantie, geen les (17 februari wel les!) 
-(29 maart goede vrijdag wel les) 
-1 april 2e paasdag geen les 
-27 april geen les ivm koningsdag
-28 april t/m 5 mei meivakantie (1 week) 
-(9 t/m 12 mei Hemelvaartweekend wel les)
-(18 t/m 20 mei Pinksterweekend wel les) 
-5 t/m 7 juli optreden voor alle groepen behalve de 5+ groepen, in Ins Blau. (indeling volgt nog, de lessen in dat weekend vallen uit ivm het optreden) 
-10 juli buitenles (tijd volgt nog) 
-13 juli t/m 25 augustus zomervakantie, geen les

Dit jaarrooster kunt u ook terugvinden op onze website. Er is daar een ledenpagina met handige info voor leden. 

Contributieverhoging 
De laatste contributieverhoging was in 2020. Helaas zijn bij ons in de tussentijd ook alle kosten behoorlijk omhoog gegaan. Wij zijn daarom genoodzaakt een contributieverhoging door te voeren. 

Vanaf september 2023 zijn de nieuwe contributiebedragen:
-5+ groepen op vrijdag: €23 per maand
-1x per week les: €38 per maand (m.u.v. 5+ groepen) 
-2x per week les: €57 per maand (50% korting op 2e les) 
-3x per week les: €70 per maand (65% korting op 3e les)

Wij vragen iedereen vanaf september het nieuwe contributiebedrag zelf aan te passen bij jullie bank in de vaste maandelijkse automatische overschrijving die jullie hebben ingesteld. 

Onze bankgegevens: NL15RABO01437.80.557 t.n.v. Circus Miloco. 
(Vergeet niet de voor- en achternaam van uw kind te vermelden in de omschrijving.)

Wat als de contributieverhoging te veel is voor u? 
Mocht u het financieel niet redden om de nieuwe contributie te betalen, neem dan eens contact op met het jeugdfonds Sport en cultuur en check even of u in aanmerking komt voor een bijdrage in de contributie of het betalen van het volledige contributiebedrag.
https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Komt u niet in aanmerking voor een vergoeding via deze stichting maar heeft u wel problemen met het nieuwe contributiebedrag, stuur dan een mailtje naar ons op info@circusmiloco.com, dan zoeken we samen naar een oplossing. 

We hebben veel zin om weer van start te gaan en we gaan er weer een te gek circusjaar van maken! 
Groetjes, team Miloco